Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 14 maja 2015 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się V sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 93/1, 94, 98 położonej w obrębie geodezyjnym Walga.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 203/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ciemierów – Kolonia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2033 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry.
13 .Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2035 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2023/1 położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 444/3 i 444/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 28/2 położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2014.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady      

                                                                                                                     /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2015-05-06 10:04
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-06 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-05-06 10:04:48