Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 23 marca 2016 r. o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w nawach bocznych kościoła p.w. NMP w Pyzdrach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2016 – 2018”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne ,,Nasza Szkoła”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Dolne Grądy na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 17. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach za 2015 rok
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 21. Zakończenie sesji. 

                                                                               Przewodnicząca Rady      

                                                                                        /-/Elżbieta Kłossowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-03-14 09:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9989
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 10:50:29