Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XIV  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

           I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r.:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2015r.,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r., 
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
  e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
  g) podjęcie uchwał w sprawie:
      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r.
      - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

  II
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działkinr 2232/3 położonej w m. Pyzdry.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działkinr 2232/5 położonej w m. Pyzdry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 położonej w m. Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 152/1 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 134/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 89/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 261/8 położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 22. Zakończenie sesji.                                                                                          

Przewodnicząca Rady
/-/Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-06-20 10:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-20 10:50:52