Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 29 września 2016 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XVI  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, położonych w Rudzie Komorskiej i Pyzdrach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w Pyzdrach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 719/7 położonej w Pyzdrach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciemierów - Kolonia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 255/1.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Białobrzeg o nr 50/4.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku położonym w Pyzdrach przy ul. Niepodległości 59A wraz z częścią gruntu na działce o nr geodezyjnym cz. 613/11.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2025.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady                                                                      

                                                                                                     /-/Elżbieta Kłossowska

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2016-09-19
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2016-09-21 08:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-21 08:39:24