Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 3 listopada 2016 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbędzie się XVII  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminy i Miasta na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016–2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwaly w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
12. Podjęcie chwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Tarnowa.
13. Podjęcie chwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
15. Podjęcie chwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
16. Podjęcie chwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
17. Podjęcie chwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady   

                                                                                              /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2016-10-24
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2016-10-26 12:53
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7566
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-20 08:04:35