Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 7 grudnia 2016 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XVIII  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz najemcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha położonej w Pyzdrach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Zakończenie sesji.

      Wiceprzewodniczący Rady   

        /-/ Lechosław Sulkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-12-06 08:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-20 08:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2368425
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 11:28

Stopka strony