Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 7 grudnia 2016 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XVIII  sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz najemcy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha położonej w Pyzdrach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Zakończenie sesji.

      Wiceprzewodniczący Rady   

        /-/ Lechosław Sulkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2016-12-06 08:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6292
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-20 08:04:26