Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 10 listopada 2017 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  opłat za zajęcie  pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie  drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.

                                                                                            Przewodnicząca Rady      

                                                                                                   Elżbieta Kłossowska

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2017-10-30
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2017-12-04 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-02 14:09:20