Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr1/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, działających na terenie Gminy Pyzdr.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-02-05 15:19

Zarządzenie Nr II/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-02-15 10:02

Zarządzenie Nr III/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-02-15 09:57

Zarządzenie Nr IV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-02-22 08:03

Zarządzenie Nr V/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-02-28 12:31

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-03-19 15:20

Zarządzenie Nr VI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-13 13:18

Zarządzenie Nr VII/2018 Burmistrza Pyzdr z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę części działki gruntu położonego w Pyzdrach, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 812/7 o powierzchni 6 m2.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-03-19 15:31

Zarządzenie Nr VIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-03-27 14:46

Zarządzenie Nr IX/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-29 13:48

Zarządzenie Nr X/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-29 14:14

Zarządzenie Nr XI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-04-16 14:17

Zarządzenie Nr XII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-05-17 15:07

Zarządzenie Nr XIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-30 13:14

Zarządzenie Nr XIV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Zarządzenie Nr XV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Zarządzenie Nr XVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-13 13:04

Zarządzenie Nr XVII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-06-12 14:56

ZARZĄDZENIE NR XVIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 13:44

Zarządzenie Nr XIX/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Pyzdr dla najlepszych absolwentów.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 11:25

Zarządzenie Nr XX/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 09:41

ZARZĄDZENIE NR XXI Burmistrza Pyzdr z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia przez Gminę i Miasto Pyzdry wkładu rzeczowego i pieniężnego do Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 14:26

Zarządzenie Nr XXII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-03 12:54

Zarządzenie Nr XXIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-03 12:52

Zarządzenie Nr XXIV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 09:32

ZARZĄDZENIE NR XXV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 13:53

ZARZĄDZENIE NR XXVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 13:56

ZARZĄDZENIE NR XXVII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 13:59

Zarządzenie Nr XXVIIa/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 09:20

Zarządzenie Nr XXVIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 08:55

Zarządzenie Nr XXIX/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-26 10:31

Z a r z ą d z e n i e Nr XXX /18 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Wrąbczynkowskie Holendry na potrzeby sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-07-30 11:43

Zarządzenie Nr XXXI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-08-24 08:14

Zarządzenie Nr XXXII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018-2027

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-07 10:34

Zarządzenie Nr XXXIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-08-24 07:43

Zarządzenie Nr XXXIV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-29 15:05

Zarządzenie Nr XXXV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-08-24 07:40

Zarządzenie Nr XXXVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-08-23 14:51

Zarządzenie Nr XXXVII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2018-09-05 08:29
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-05 08:29

Zarządzenie Nr XXXVIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 września 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 08:08

Zarządzenie Nr XXXIX/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-10 13:47

Zarządzenie Nr XL/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-29 15:03

Zarządzenie Nr XLI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-26 08:04

Zarządzenie Nr XLII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 października 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-10-17 09:38

Zarządzenie Nr XLIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-07 10:26

Zarządzenie Nr XLIV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-06 11:14

ZARZĄDZENIE Nr XLV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 listopada 2018 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-10-02 11:58

Zarządzenie Nr XLVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-11-26 14:00

Zarządzenie Nr XLVIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-11-26 13:53

Zarządzenie Nr XLIX/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-11-26 13:27

Zarządzenie Nr XLVII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok wraz z objaśnieniami.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-11-26 14:19

Zarządzenie Nr L/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na rok 2018 prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-18 07:54

Zarządzenie Nr LI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-07 10:24

Zarządzenie Nr LII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-24 10:30

Zarządzenie Nr LIII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-24 10:28

Zarządzenie Nr LIV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-12-24 10:26

Zarządzenie nr LV/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 28.12.2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-03 08:24

Zarządzenie nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2021

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2018-12-31 12:28

Zarządzenie Nr LVII/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-07 08:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13439
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-06 13:59:35