Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 16 marca 2018 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont elewacji od strony południowo – wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór
  i gzymsów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Pyzdrach.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady   
                                                                                                    Elżbieta Kłossowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2018-03-12 11:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9575
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-12 11:09:49