Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na inwentarski zlokalizowanego na działce nr 198/3 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia, gmina Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
  data wytworzenia: 2021-10-04
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-10-05 13:24

Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-08-30 16:34

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103 w obrębie Zapowiednia, gmina Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-08-24 13:03

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obiektów do tuczu brojlera kurzego na działce o nr. ewid. gr. 511 obręb Grądy Dolne, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-01-13 14:44

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt. Budowa obiektów do tuczu brojlera kurzego na działce o nr. ewid. gr. 511 obręb Grądy Dolne, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie."

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-02 12:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-12 14:32

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Pietrzyków Kolonia) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 132 obręb: Pietrzyków Kolonia, gmina: Pyzdry.”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-24 13:26

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " „Budowa obiektów do tuczu brojlera kurzego na działce o nr. ewid. gr. 511 obręb Grądy Dolne, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-31 14:32

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Pietrzyków Kolonia) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 132 obręb: Pietrzyków Kolonia, gmina: Pyzdry.”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-07 14:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ",,Budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV Pietrzyków Kolonia) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 132 obręb: Pietrzyków Kolonia, gmina : Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 10:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na inwentarski zlokalizowanego na działce nr 198/3 w obrębie miejscowości Pietrzyków Kolonia, gmina Pyzdry”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-10 14:19

INFORMACJA STAROSTY WRZESIŃSKIEGO w sprawie prowadzenia inwentaryzacji stanu lasu

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-17 14:25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103 w obrębie Zapowiednia, gmina Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-06-30 14:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-07-02 14:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po korekcie wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-06-01 11:40

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
  data wytworzenia: 2021-07-14
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-07-14 10:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
  data wytworzenia: 2021-08-04
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-08-04 12:43

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103 w obrębie Zapowiednia, gmina Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Roszak
  data wytworzenia: 2021-08-05
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-08-05 14:18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów neogeńskich- studni głębinowej zaprojektowanej na działce nr 165/2 obręb 0716 Wrąbczynek, w m. Wrąbczynek gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. Wielkopolskie.”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-09-07 14:41

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów neogeńskich- studni głębinowej zaprojektowanej na działce nr 165/2 obręb 0716 Wrąbczynek, w m. Wrąbczynek gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. Wielkopolskie.”.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-12 11:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych o proces R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki {w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania}) w zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Tarnowa, Gmina Pyzdry, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1968 Tarnowa.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-09 13:52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej „Ksawerów” o mocy do 2,588 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działce nr 366/2 w miejscowości Ksawerów, gmina Pyzdry”

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-11-22 13:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołaczkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa odcinków dróg gminnych: nr 397564P (dz. 324 obręb Wszembórz) o łącznej dł. ok 1,0 km oraz nr 397577P (dz. nr 327 obręb Wszembórz, dz. 15/2 obręb Cieśle małe) o łącznej dł. ok. 1,5 km".

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-20 14:04

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 103 obręb: Zapowiednia, gmina : Pyzdry

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-12-23 13:36
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-12-23 13:36
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-12-23 13:36

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-23 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2650
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 13:36