Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XX/182/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 12:35

UCHWAŁA NR XX/181/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 12:37

UCHWAŁA NR XX/180/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 12:38

UCHWAŁA NR XX/179/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 13:09

UCHWAŁA NR XX/178/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-03-05 14:26

UCHWAŁA NR XX/177/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 12:43

UCHWAŁA NR XX/176/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 12:44

UCHWAŁA NR XX/175/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-03-11 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-11 13:28:46