Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

2021                                                                                    Pyzdry, dnia 03.09.2021r.

 

Pan/Pani   

 

 

                          Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  10 września 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi S. A. na Sołtysa Sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi S. A. na Burmistrza Pyzdr.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Pyzdrach Apelu w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

 /-/   Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-09-08 10:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5332
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-08 10:27:27