Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

2021                                                                                 Pyzdry, dnia 20.12.2021r.

 

 

 

Pan/Pani   

                                                                                           

                                                                                           

   

                          Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  chwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  28 grudnia 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 12 00.

                                            

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  i Miasta Pyzdry na lata 2022 – 2030:
 9. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 10. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 11. c) głosowanie projektu uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 r:
 13. a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 14. b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,
 15. c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
 16. d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

    budżetowej i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,

 1. e) dyskusja nad projektem budżetu,
 2. f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
 3. g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

      ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

 

 /-/ Justyna Sosnowska

 

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-23 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 14:21:29