Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 15:37
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 15:38

Uchwała Nr XXVIII/188/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10.06.2009 r. w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 15:39
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 15:41

Uchwała Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVII/96/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 25.04.2008 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Pyzdrach

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 15:41
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 15:45

Uchwała nr XXVIII/186/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10.06.2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 467

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 15:54
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 15:57

Uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10.06.2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 15:58
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 16:00

Uchwała Nr XXVIII/184/2009 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10.06.2009 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 16:00
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 16:01

Uchwała Nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 10.06.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 16:13
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 16:28

Uchwała Nr XXVIII/182/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 10.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotychczasowym użytkownikom

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 16:28
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 16:30

Uchwała Nr XXVIII/181/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 10.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 16:30
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 16:32

Uchwała Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 10.06.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Sylwia Kaźmierska
  data publikacji: 2011-02-24 16:32
 • zmodyfikował: Sylwia Kaźmierska
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 16:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7064
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-18 10:46:18