Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z danych organu podatkowego

 

Podstawa prawna
 

Art. 306 a i 306 b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający
z danych organu podatkowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowo - Podatkowy (pokój nr 1)
tel.  63-2768 333-wew.108

 

Opłaty

17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi

W przypadku spraw dotyczących:
- świadczeń socjalnych,
- alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia
- ubezpieczeń oraz rent strukturalnych,
- zatrudnienia
- nauki, szkolnictwa i oświaty przedszkolnej oraz ochrony zdrowia
NIE POBIERA SIĘ OPŁATY.

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-12-10 14:44
  • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-16 15:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10253
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-16 15:29:36