Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy

 

Podstawa prawna

Ustawa prawna z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 993 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty.

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:

1. Dla cudzoziemców przy zameldowaniu na pobyt stały – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu.

2. Dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia).

3. Wojskowy dokument osobisty – dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony z wyjątkiem funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego w poprzedniej gminie dla osób meldujących się na pobyt stały.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemna osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Przy zameldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy, właściciela lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu
pobytu dokonuje się ustnie.

Opłaty.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia.

Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza
meldunkowego

Inne informacje.

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania

1. Zameldowanie na pobyt stały lub wymeldowanie z pobytu stałego.

2. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),

3. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-12-20 12:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9427
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-09 13:59:57