Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały lub czasowy

 

Podstawa prawna

Ustawa prawna z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr. 139, poz. 993 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty.

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:

1. Dla cudzoziemców przy zameldowaniu na pobyt stały – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu.

2. Dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia).

3. Wojskowy dokument osobisty – dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony z wyjątkiem funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego w poprzedniej gminie dla osób meldujących się na pobyt stały.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemna osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel lokalu jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Przy zameldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy, właściciela lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu
pobytu dokonuje się ustnie.

Opłaty.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia.

Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza
meldunkowego

Inne informacje.

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania

1. Zameldowanie na pobyt stały lub wymeldowanie z pobytu stałego.

2. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),

3. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

wstecz

Metryka

  • opublikował: Michał Strzyżykowski
    data publikacji: 2010-12-20 12:06
  • zmodyfikował: Michał Strzyżykowski
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2363
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-04-09 13:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2525009
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 12:51

Stopka strony