Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008, ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. 2006 Nr 5 poz. 33).

Wymagane dokumenty.

Wniosek wraz z załącznikami.

Opłaty.

Opłata skarbowa 107 zł za wydanie zezwolenia.

Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Uwagi.

Uchwała Nr VII/63/2011 z dnia 29 września 2011 roku Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróźnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry. Przedmiotowa uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 306 poz. 4889 a jej treść dostępna jest pod adresem internetowym
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4889

wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12371
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-02-15 12:44:21