Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 2 lutego 2011 roku o godz. 1400  w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach
odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach

 

Program sesji:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok:
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
    c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
   d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   e) przegłosowanie wniesionych poprawek,
   f) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.
10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Białobrzeg.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Zatwierdzenie planu pracy:
      a) Rady Miejskiej,
      b) Komisji Budżetowo-Finansowej,
      c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
     d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14.Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
15.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16.Zakończenie sesji

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                               /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Administrator systemu
    data publikacji: 2011-09-23 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-09-23 13:34:41