Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 29 września 2011 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykorzystania zleconego zadania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06, IX/97/03, XV/88/08, XXVIII/08.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Białobrzeg.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy miejscowości: Dłusk, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pietrzyków.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Zakończenie sesji.

                                                                                            Przewodniczący  Rady                                                                                            /-/Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Administrator systemu
    data publikacji: 2011-09-23 14:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 14:03

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2533070
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 10:16

Stopka strony