Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 28 października 2011 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej.

 
Program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                               /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2011-10-24 09:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-24 09:27:45