Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 7 grudnia 2011 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych w Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych w Pyzdrach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                                           /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2011-11-25 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-25 13:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2553208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 11:34

Stopka strony