Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 7 grudnia 2011 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych w Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych w Pyzdrach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                                           /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2011-11-25 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5833
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-25 13:24:22