Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 29 grudnia 2011 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się X sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok:
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
    c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
    d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
    e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
     f) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
9. Zatwierdzenie planu pracy:
    a) Rady Miejskiej,
    b) Komisji Budżetowo-Finansowej,
    c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
    d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty  Kultury, Sportu i Rekreacji.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Zakończenie sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady  
                                                                                                                  /-/  Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2011-12-21 07:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7097
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-21 07:45:18