Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Podstawa prawna

 Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Wymagane dokumenty.

Wniosek o wpis do rejestru, który powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu  warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości następującej treści: 
„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku  o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 2. znane  mi są i spełniam warunki wykonywania  działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)”

Oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Opłaty

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
Opłata za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze – 25 zł.

 

Termin załatwienia sprawy.

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Pyzdrach

 

Tryb odwoławczy.

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr.

 

Inne informacje.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą wydawane decyzje Burmistrza Pyzdr zezwalające na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Pyzdr zezwolenia mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31 grudnia 2012 r.

 

Uwagi.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Pyzdr zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

 

  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2012-01-12 14:48
  • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-13 08:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-01-13 08:13

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami kumunalnymi:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1935090
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 14:53

Stopka strony