Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 29 marca 2012 roku o godz. 14.00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji
w Pyzdrach odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady:
- Budżetowo – Finansowej,
- ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
- Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                               /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-03-20 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4404
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-20 11:24