Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 14 czerwca 2012 roku o godz. 14.00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji
w Pyzdrach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:
I

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2011 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r., 
    - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

II

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.
11. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

                                                                                       Przewodniczący Rady    
                                                                                       /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2012-06-01 12:19
  • zmodyfikował: Grażyna Sawczuk
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-01 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3350
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-01 12:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2553771
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 11:34

Stopka strony