Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 6 września 2012 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Zakończenie sesji.

 

                                                        Przewodniczący Rady
                                                        /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-08-27 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6805
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-08-27 14:24:40