Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 8 listopada 2012 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:
 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/92 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat adiacenckich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
23. Zakończenie sesji.

 

                                               Przewodniczący Rady      
                                              /-/ Elżbieta Kłossowska


 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2012.10.29
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2012-10-29 13:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2142
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-29 13:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2525196
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 14:19

Stopka strony