Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 17 grudnia 2012 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
11. Zatwierdzenie planu pracy:
a) Rady Miejskiej,
b) Komisji Budżetowo - Finansowej,
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji

                                                                                        Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                      /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-12-06 15:08
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-28 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7929
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-28 10:41:15