Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 14 lutego  2013 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.
7. Podjęcie uchwaływ sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
8. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcieuchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcieuchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej nr 2032/9cz. położonej w Pyzdrach.
11. Podjęcieuchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 cz. położonej w Pyzdrach.
12. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznym „Nasza Szkoła”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 1674, 1699/3, 1271, 1656/4 położonych w Pyzdrach.
14. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 169/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.
15. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.
16. Podjęcieuchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
17. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie sesji.

                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                         /-/Elżbieta Kłossowska

                           

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2013.02.06
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2013-02-11 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-11 13:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2373769
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 14:17

Stopka strony