Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 30 kwietnia 2013 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Pyzdrach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2013-04-22 08:57
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-22 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8570
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-22 08:58:32