Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 24 maja 2013 roku o godz. 1400 w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

I
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2012 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2012r.,
    - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 

II
7. Podjęcieuchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
8. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Pyzdry.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Zakończenie sesji.

                                                                              Przewodniczący Rady  
                                                                              Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2013-05-13 08:49
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2013-05-13 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-05-13 08:53:25