Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 28 czerwca 2013 roku o godz. 14 00  

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2016”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pyzdrach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę i Miasto Pyzdry do partnerstwa w celu współpracy przy projekcie dotyczącym modernizacji zarządzania w administracji samorządowej.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                               Przewodnicząca Rady             
                                                                              /-/ Elżbieta Kłossowska                   

                                                                   

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2013-06-21 09:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5766
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-21 09:53:49