Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 12 grudnia 2013 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025.
a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/91 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg w podatkach należnych na rzecz gminy i miasta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości nr 397 położonej w Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
15. Zatwierdzenie planu pracy:
a) Rady Miejskiej,
b) Komisji Budżetowo - Finansowej,
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zakończenie sesji.

   

                                                                                     Przewodnicząca Rady  
                                                                                    /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2013.11.28
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2013-12-04 08:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-12-04 08:06

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2553232
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 11:34

Stopka strony