Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 27 lutego 2014 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 646/4 w Dolnych Grądach na rzecz najemcy.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.


                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                 /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-02-21 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5807
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-02-21 10:45:41