Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 27 lutego 2014 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 646/4 w Dolnych Grądach na rzecz najemcy.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.


                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                 /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2014.02.17
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2014-02-21 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1936
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-21 10:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2393426
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 13:27

Stopka strony