Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 26 września 2014 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 2013.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Zakończenie sesji.
 

Przewodnicząca Rady       
/-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-09-22 10:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6322
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-09-22 10:11:41