Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 1 grudnia 2014 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się I sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Odśpiewanie hymnu.
3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza.
6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
7. Stwierdzenie quorum.
8. Uchwalenie porządku obrad.
9.Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b)zgłaszanie kandydatów,
c)przeprowadzenie głosowania.
10. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej.
11. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
12.Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
13.Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych,  Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
14. Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.
15. Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
16. Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                     Sekretarz Pyzdr

                                                                                                               /-/ Przemysław Dębski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-11-26 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6155
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-26 10:12:25