Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 18 czerwca 2015 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

I

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2014r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r.,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014r
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

II

7. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
8. Podjęcieuchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych budynkami stacji transformatorowych.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 położonej w m. Tarnowa.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji.
16. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
17. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady   

/-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2015.06.09
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2015-06-12 08:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1662
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-12 08:16

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2373807
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 14:17

Stopka strony