Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 23 września 2015 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej

 

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry.
7. Podjęcieuchwały w sprawie sprostowania błędu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
8. Podjęcieuchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

                                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                                 /-/Elżbieta Kłossowska

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2015.09.14
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2015-09-17 07:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1798
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-09-17 07:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2553853
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 11:34

Stopka strony