Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 21 października 2015 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej

 

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaser Turystyczny „ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 położonej w m. Dolne Grądy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 397.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady   

                                                                                                                         /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2015-10-15 15:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5689
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-10-15 15:00:28