Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 28 grudnia 2015 r. o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025.
a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2016r:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok.
9. Podjęcieuchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Gminie Miłosław.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
13. Zatwierdzenie planu pracy:
a) Rady Miejskiej,
b) Komisji Budżetowo - Finansowej,
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                        /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2015.12.07
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2015-12-09 08:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1480
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-20 08:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2373810
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 14:17

Stopka strony