Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 18 lutego 2016 r. o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6 .Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego".
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 2032/9 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1120/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.
15 .Zapytania i wolne wnioski.
16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Zakończenie sesji.

 

               

                                                                                                  Przewodnicząca Rady    
                                                                                                  /-/ Elżbieta Kłossowska

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2016-02-09 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-02-09 10:23:06