Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 18 lutego 2016 r. o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6 .Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego".
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 2032/9 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1120/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.
15 .Zapytania i wolne wnioski.
16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Zakończenie sesji.

 

               

                                                                                                  Przewodnicząca Rady    
                                                                                                  /-/ Elżbieta Kłossowska

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
    data wytworzenia: 2016.02.08
  • opublikował: Grażyna Sawczuk
    data publikacji: 2016-02-09 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1467
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-09 10:23

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2368347
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 11:30

Stopka strony