Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr I/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-14 08:28

Zarządzenie Nr II/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pyzdry jest organem prowadzącym.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-10-02 12:02

Zarządzenie Nr III/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Miasta – Osiedla.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-06 11:00

ZARZĄDZENIE NR IV/2019 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-22 14:49

ZARZĄDZENIE NR V/2019 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-22 14:50

ZARZĄDZENIE NR VI/2019 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-22 14:51

ZARZĄDZENIE NR VII/2019 BURMISTRZA PYZDR z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr XI/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 marca 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-23 13:13

ZARZĄDZENIE NR VIII/2019 BURMISTRZA PYZDR z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Pyzdr

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-01-23 13:17
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-01-23 13:17
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-01-23 13:17
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-01-23 13:25

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-23 13:15

Zarządzenie Nr IX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-25 14:27

Zarządzenie Nr X/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie: powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 14:02

Zarządzenie Nr XI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-25 14:25

Zarządzenie Nr XII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-03-14 14:48

Zarządzenie Nr XII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-02-25 13:29

Zarządzenie Nr XIV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1116 położonej w Pyzdrach o powierzchni 1000m2 w celu rozłożenia wesołego miasteczka - cyrku

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-03-08 14:18

Zarządzenie NR XVI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-03-29 11:23

Zarządzenie Nr XV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 14:08

Zarządzenie Nr XVII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-04-10 14:31

Zarządzenie Nr XVIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 14:05

Zarządzenie Nr XX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia kwartalnego czynszu najmu dla T- Mobile Polska BTS 43028

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2019-05-24 15:02

Zarządzenie Nr XIX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-05-30 14:58

Zarządzenie Nr XXI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-06-03 14:25

Zarządzenie Nr XXII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wartości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Rataje

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-06-03 14:23

Zarządzenie Nr XXIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-06-14 09:00

Zarządzenie Nr XXIV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 13:53

Zarządzenie Nr XXV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 10:47
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 10:47
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 10:47
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-07-08 10:47

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-08 10:46

ZARZĄDZENIE NR XXVI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego , do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 13:47

ZARZĄDZENIE NR XXVII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego , do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 14:04

ZARZĄDZENIE NR XXVIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego , do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 13:50

Zarządzenie Nr XXIX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-15 08:45

Zarządzenie Nr XXX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2035

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 13:50

ZARZĄDZENIE NR XXXI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-07-17 14:34

Zarządzenie Nr XXXII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 13:48

ZARZĄDZENIE Nr XXXIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 18 lipca 2019 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-10-02 12:00

Zarządzenie Nr XXXIV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2035

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 12:31

Zarządzenie Nr XXXV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 14:25

Zarządzenie Nr XXXVI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 12:27

Zarządzenie Nr XXXVII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-08-27 14:52

Zarządzenie Nr XXXVIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2019 rok.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2019-08-27 14:53

Zarządzenie Nr XXXIX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 14:11

ZARZĄDZENIE NR XL/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy i Miasta Pyzdry i jej jednostkach budżetowych oraz zakładu budżetowego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 14:15

Zarządzenie Nr XLI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 14:21

Zarządzenie Nr XLII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 08 października 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za najem pomieszczenia użytkowego w budynku położonym w Pyzdrach przy ulicy Rynek 5 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 12:14

Zarządzenie Nr XLIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 14:17

Zarządzenie Nr XLIV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-06 12:10

Zarządzenie Nr XLV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-14 10:59

Zarządzenie Nr XLVI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-02 13:32
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 13:33

Zarządzenie Nr XLVII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 rok wraz z objaśnieniami.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 09:05

Zarządzenie Nr XLVIII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie: wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pyzdrach dz. nr 2032/6

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-11-22 14:03

Zarządzenie Nr XLIX/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-12-12 14:51
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-12-12 14:51
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-12-12 14:51
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-12-12 14:51
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2019-12-12 14:51

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-12-12 14:48

Zarządzenie Nr L/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr XLIV/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 28 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-12-12 14:55

Zarządzenie Nr LI/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-12-12 09:56

Zarządzenie Nr LII/19 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-20 09:15:54