Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym

Podstawa prawna

Art. 72-77b oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 tj.).

 

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Zwrot nadpłaty następuje w terminie:
•    30 dni od dnia wydania decyzji – jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji,
•    30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpił obowiązek wydania nowej decyzji,
•    30 dni od wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Finansowo-Podatkowy (pokój nr 1),  tel.  63-2768 333-wew.109Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr.

 


Dodatkowe informacje

W przypadku nadpłat podatków, możliwe jest dokonanie ich zwrotu przez organ podatkowy:
1) z urzędu, na podstawie decyzji (chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych),
2) na podstawie wniosku o zwrot nadpłaty – w przypadku, gdy podatnik nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-12-22 15:04

Wniosek do pobrania

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-12-22 15:06

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-12-22 15:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8398
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-22 15:06:27