Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYZDR o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-04-30 13:09

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej w m-ci Pietrzyków i Pietrzyków Kolonia

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-04-29 14:02

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pobudowanie przyłącza energetycznego nN-0,4kV kablowego dla zasilania altany ogrodowej na dz. nr 1279/7 w m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-04-13 14:28

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYZDR o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-03-12 13:32

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyzdr o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - pobudowanie przyłącza energetycznego nN-0,4kV kablowego dla zasilania altany ogrodowej na dz. nr 1279/7 w m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-03-03 13:29

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Ruda Komorska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2021-01-29 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 594
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-30 13:19