Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DOTYCZĄCY WARUNKÓW ZABUDOWY DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:02

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:02

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:04

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:03

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, GRUNTÓW ROLNYCH LUB GRUNTÓW LEŚNYCH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:05

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:05

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODRAOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:08

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:07

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:10

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:09

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE NA PODATEK LEŚNY DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:12

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:11

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE NA PODATEK ROLNY DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2021-04-30 11:14

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:13

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REMONTU ZABYTKÓW

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:15

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH FORMULARZE PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:16

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SOŁTYSÓW W SPRAWIE PRZESUNIĘĆ W BUDŻECIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:18

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH INFORMACJE O GRUNTACH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:20

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH INFORMACJE O LASACH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:21

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:23

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA LOKALI KOMUNALNYCH

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:25

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:27

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:28

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENNIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:32

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:33

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH PETYCJĘ DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:35

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:37

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:39

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:40

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:42

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DOTYCZĄCYSPRZEDAŻY I ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI ,DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:44

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:46

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA UMIESZCZENIE PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:48

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY DZIERŻAWY Z URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:50

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWY Z URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:51

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-04-30 11:59

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:20

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O NADANIE NUMERU NIERUCHOMOŚCI DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:21

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI LUB ODROCZEBNIE TERMINU DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:23

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RZECZOWE I OSOBISTE PLANOWANIA OBRONNEGO I OC DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:30

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE POJAZDU DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:39

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINSNOWANIA DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:40

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE POJAZDU DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:43

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODZIE Z GOSPODARSTWA ROLNEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:46

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OPŁACANIU SKŁADKI EMERYTARLNEJ DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:49

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:52

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:56

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI NA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 09:59

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU LUB O WYSOKOŚCI STYPENDIUM DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:08

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ZALICZENIE NADPŁATY DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:31

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:32

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRYWATNYM SAMOCHODEM DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:36

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:39

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:44

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWE MAKU DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:45

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O AWANS ZAWODOWY DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:48

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE DLA DZIAŁKI WYPISU, WYSRYSU DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:55

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WYKAZ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 10:58

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANNIA ROBÓT BUDOWLANYCH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 11:02
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-05 11:02

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POŁOŻENIE DZIAŁKI W OBSZARZE NATURA 2000 DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-05 11:12

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNOROZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 12:54

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 12:56

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE O POBYCIE STAŁYM DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 12:58

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 13:04

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE ZAMIRU USUNIĘCIE DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 13:06

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWU, KTÓRE STANOWIĄ WYWROTY I ZŁOMY DO URZĘDEM GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 13:08

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ, BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-07 13:10

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ZMIANE PRZEZNACZENIA TERENU DO URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 09:57

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE NA DYREKTORA

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 09:58

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 09:59

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W PYZDRACH

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:02

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:05

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:11

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA W INTERNECIE OBRAD RADY GMINY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:14

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA EMERYTÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH NA POTRZEBY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:21

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:32

KLAUZULA INFORMACYJNA

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:49

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:50

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:52

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA PYZDRY

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:53

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W PYZDRACH

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:54

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W PYZDRACH - Oświata

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:55
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 10:56

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU WIDYKACYJNYM/ EGZEKUCYJNYM

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-05-11 10:57

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-13 07:49

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-09-05 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7281
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 09:58:19