Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała XI/80/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:03

Uchwała Nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 20 maja 2019 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:48

UCHWAŁA Nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:08

UCHWAŁA Nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:10

Uchwała Nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:47
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 12:03

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:47

Uchwała Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:49

Uchwała nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z obiektu - Dom Podcieniowy

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:53
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:53

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:53
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-20 11:53

Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z obiektu - Wiatrak Holender

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:57
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:57

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:56

UCHWAŁA Nr XI/88/19 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2023”

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:13
 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-02-20 11:51

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:12

Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1120/1, położonej w obrębie m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:20

Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1120/2, położonej w obrębie m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:21

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1380/10, położonej w obrębie m. Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:22

Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:16

Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:15

Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:19

Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry a francuską Gminą Mer

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:46

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-02-20 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8746
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-20 12:03:07