Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588).

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami:

1. Jeden egzemplarz mapy zasadniczej z zakreślonym terenem inwestycji i jej lokalizacją oraz obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać  w skali 1:500 lub 1:1000 ( w przypadku inwestycji liniowych 1:2000);

2. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3. Zapewnienia gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, udzielone przez właściwe jednostki organizacyjne.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji:

Zwolnienie z opłaty - właściciele  i użytkownicy wieczyści nieruchomości

598 zł - pozostali wnioskodawcy

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł

 

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Brak uwag.

wstecz
 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-04-11 09:59
  • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-03 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5792
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-03 14:09