Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 29 września 2011 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykorzystania zleconego zadania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06, IX/97/03, XV/88/08, XXVIII/08.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Białobrzeg.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy miejscowości: Dłusk, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pietrzyków.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Zakończenie sesji.

                                                                                            Przewodniczący  Rady                                                                                            /-/Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Administrator systemu
    data publikacji: 2011-09-23 14:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5826
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-09-23 14:03:38