Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 23 września 2015 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej

 

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry.
7. Podjęcieuchwały w sprawie sprostowania błędu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
8. Podjęcieuchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

                                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                                 /-/Elżbieta Kłossowska

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2015-09-17 07:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-17 07:40:43