Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pietrzyków na lata 2011 – 2018”

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-13 08:50

Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010 – 2017”

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-13 08:48

Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Wrąbczynek na lata 2009 – 2016”

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-13 08:45

Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Dłusk na lata 2010 – 2017”

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-13 08:43

Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-13 08:37

Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-13 08:35

Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Białobrzeg o numerze geodezyjnym 50/4

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-14 11:46

Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.06.2006, Nr IX/97/03 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 22.10.2003, Nr XV/88/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 31.01.2008, Nr XXVIII/244/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 27.04.2006

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 15:11

Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 15:08

Uchwała Nr VII/ 59/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry w trybie przetargu ograniczonego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 15:07

Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 14:59

Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 14:57

Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 14:55

Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 14:51

Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 29.09.2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu jej rozliczania oraz kontroli

Metryka

 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2011-10-12 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8834
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-14 11:46:43